Femundsmarka får info-senter
Østlendingen
21. Mars 2002


Går alt som planlagt vil Femundsmarka Nasjonalparksenter stå ferdig sommeren 2004. Senteret skal bygges i Elgå i Engerdal.
Ola Matsson

NYTT BYGG: Inspirert av lokal og samisk byggeskikk vil Femundsmarka Nasjonalparksenter antakelig bli seende omtrent sånn ut. Tegning: Arkitekt Kai Slagsvold Hekne.


- Finansieringen er ikke i boks, sier ordfører Reidar Åsgård, - men alt tyder på at vi skal få det til. Arbeidsgruppa som har jobbet med planene vil plassere senteret på andre siden av vegen for Elgå oppvekstsenter.
Det skal inneholde utstillinger og informasjon, først og fremst om Femundsmarka nasjonalpark, men også noe om Gutulia nasjonalpark.

Stiftelse
Forslaget til hvordan bygget skal se ut, har arkitekt Kai Slagsvold Hekne fra Hamar laget. Senteret blir 100 kvadratmeter stort, og vil koste rundt 1,5 millioner kroner.
Utstillingene vil bli laget i samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum og koste om lag 700.000 kroner. Senteret skal bare være åpent om sommeren - fra 1. juni og ut august måned. Bygget vil derfor bli uisolert og billigere å bygge.
Årlig driftsbudsjett er beregnet til 250.000 kroner og det inkluderer en ansatt. - Vi ser for oss at en stiftelse blir etablert. Den får i oppdrag å finansiere bygget, samt stå for driften, sier konsulent Kjell Vaagen, som forventer at Engerdal kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Engerdal fjellstyre, interessegrupper fra Elgå og muligens Statskog vil være bidragsytere.

Flott signalbygg
- Utstillingene mener vi Direktoratet for naturforvaltning skal betale, sier Vaagen. Elgå er den sørlige porten inn i Femundsmarka. 5.000 besøkende i året, regner arbeidsgruppa vil ta turen innom nasjonalparksenteret.
Arbeidsgruppa har jobbet siden i fjor høst og bestått av ordfører Reidar Åsgård, Kjell Vaagen, Bjarne Granli fra Engerdal fjellstyre, Siv Anita Kvam fra Statskog, Maths Mortensson fra Elgå Reinbeitedistrikt, representanter fra Elgå vel og Ole Vangen fra Statens naturoppsyn.
- Femundsmarka fortjener et flott signalbygg, derfor har vi tøyd oss litt lenger enn hva vi så for oss i starten, sier Åsgård.


Ola Matsson

© COPYRIGHT ØSTLENDINGEN

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel